Home

Energie voor uw onderneming: 11 belangrijke vragen
1.     Bent u wettelijk verplicht een energie-audit (EED) uit te voeren?
2.    Wilt u efficiënter met energie omgaan en geld besparen?
3.    Welk energielabel heeft uw onderneming?
4.    Moet uw onderneming energiebesparingen doorvoeren?
5.    Welke maatregelen voor energiebesparing heeft u al doorgevoerd?
6.    Wekt u duurzame energie op?
7.    Welke maatregelen voor energiebesparing leveren het meeste op?
8.    Waar bevindt zich in uw onderneming het laaghangend fruit?
9.    Van welke subsidies en fiscale voordelen maakt u als ondernemer al gebruik?
10.  Van welke subsidies en fiscale voordelen kunt u nog meer gebruikmaken?
11.   Heeft uw onderneming een energiebeleidsplan?

Meer weten over juiste oplossingen voor uw business?
Bel BiznizBest: 070-2173010.

Quickscan

Quickscan eerste stap om energie te besparen

Energie besparen is geld besparen. Maar hoe bespaart u energie? En welke oplossingen zijn voor u het beste?

Daarvoor moet u inzicht krijgen in uw energieverbruik en de besparingsmogelijkheden. Met de Quickscan zet u de eerste stap. Een Quickscan geeft u inzicht. U inventariseert de besparingsmogelijkheden en herkent in één oogopslag het laaghangend fruit. Tevens geeft de Quickscan u inzicht welke maatregelen zinvol zijn om als eerste uit te voeren en welke subsidies & fiscaliteiten nu opportuun en lucratief zijn.

Kortom, een Quickscan is de basis om met minimale inspanningen maximaal rendement te realiseren.

Welke energiebesparing is het beste?
Dat hangt van uw voorkeuren en een aantal factoren af:
1.   Het gewenste rendement op uw investering.
2.  De beschikbare subsidies en stimuleringsmaatregelen. (Deze moeten op het juiste moment worden benut.)
3.  De duurzaamheid van de energiebesparing.
4.  De omvang van de oplossing.
5.  De mogelijkheid om verschillende oplossingen te combineren.
6.  De wens om zelf duurzame energie op te wekken, ook op de eigen locatie.

Begeleiding
Door onze expertise en jarenlange ervaring kan BiznizBest u ook bij de implementatie van de oplossingen optimaal begeleiden. Een belangrijk onderdeel daarbij is onze kwaliteitsbewaking.

Garantie terugverdientijd
Bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen garanderen wij dat de investering, inclusief de Quickscan, binnen 5 jaar wordt terugverdiend.

Wetgeving

Wat u moet doen volgens de wet

In Nederland is een Energieakkoord voor duurzame energie gesloten. Daaraan hebben ruim 40 organisaties, waaronder overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties, zich verbonden. In het akkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

Het Nederlandse Energieakkoord is een uitwerking van de Europese regelgeving die nog strengere maatregelen kent.

Het Energieakkooord verplicht bedrijven uit 7 sectoren energiebesparende maatregelen te treffen.

Die 7 sectoren zijn:
1.   kantoren
2.  gezondheids- en welzijnszorginstellingen
3.  onderwijsinstellingen
4.  metaalelektro en mkb-metaal
5.  autoschadeherstelbedrijven
6.  rubber- en kunststofindustrie
7.  commerciële datacentra

Per 1 juli 2017 zijn daar 5 sectoren aan toegevoegd:
1.   hotels en restaurants
2.  sport en recreatie
3.  mobiliteitsbranche
4.  agrarische sector
5.  levensmiddelenindustrie

Vanaf die datum is ook de lijst van erkende maatregelen uitgebreid.

Klik hier om te zien wat u volgens de wet allemaal moet doen.

Drie stappen

Drie stappen bij energiebesparingen

BiznizBest volgt bij haar aanpak om energie te besparen een driestappenstrategie (Trias Energetica). Die stappen zijn:
1.   Voorkomen van energiebehoefte door:
     a.  energie te besparen.
     b.  de energievraag te beperken met behulp van energie-efficiënte technieken.
2.  Inzetten van hernieuwbare energiebronnen voor energieopwekking en verduurzaming, zoals zonnepanelen en warmtepompen.
3.  Benutten van compensatiemogelijkheden.

Wat speelt mee bij energiebesparingen?
Uit de vele oplossingen om energie te besparen, kiezen wij samen met u als ondernemer de meest zinvolle maatregelen. Hierbij kunnen de volgende overwegingen een rol spelen:

1.   Het huidige energieverbruik (E+G) en de besparing daarop.
2.  Recente investeringen in een nieuwe cv-ketel of andere nieuwe apparatuur.
3.  Noodzakelijke investering in gebouw of apparatuur aangrijpen om in duurzame vernieuwingen en/of apparatuur te investeren.
4.  Gebruik maken van de huidige fiscale voordelen en subsidies op duurzame energiemaatregelen.
5.  De technische mogelijkheden van het gebouw en de noodzakelijke verbeteringen om duurzame energie, zoals zonnepanelen, mogelijk te maken; denk aan vernieuwing of verbetering van het dak.
6.  De (inkomens)situatie en de mogelijkheid om fiscale voordelen te benutten.

Stappenplan
Op basis van de overwegingen voor mogelijke oplossingen stellen wij een stappenplan op. Dat plan is onderbouwd met berekeningen/business cases en bespreken we samen met u. Daarbij betrekken we ook offertes en kosteninschattingen. Daarna maakt u een keuze en volgt een plan van uitvoering.

Onze klanten

Dit vinden klanten van onze aanpak

Davo Autobedrijven

Davo Autobedrijven verduurzaamt met solarpark

Rogier van Rooijen heeft in opdracht van Innova Energie voor Davo Autobedrijven een solarpark gerealiseerd. Voor Davo Autobedrijven was dat de eerste stap in verduurzaming.

 

Ondernemer Gerrit Loopstra

“Ik kon wél alles tegelijk verduurzamen en zo maximaal energiekosten besparen”

“Ik was van plan om te investeren in een solarinstallatie (1) of een warmtepomp (2), om zo mijn kantoor aan huis te verduurzamen en energiekosten te besparen. Ik dacht dat ik niet voldoende budget had om beide zaken tegelijk te doen. De adviezen uit de quickscan van BiznizBest combineerden op een slimme manier fiscaliteiten en energiebesparende investeringen. Zo kon ik wél tegelijk met beide zaken verduurzamen en energiekosten besparen.

Daarnaast had ik door die slimme adviezen nog geld over om fiscaal voordelig in een splinternieuwe elektrische auto van de zaak te investeren. Die kan ik thuis met solar opladen. Het mooie is: ik heb mijn budget niet overschreden en heb veel meer kunnen investeren in al deze zaken.”

This slideshow requires JavaScript.

 

Aldo Buikema, Manager Operations Riva Groep

“BiznizBest helpt ons de beste maatregelen te nemen“

“Als vooraanstaand autodealer leggen wij de lat hoog op het gebied van duurzaamheid. Daarbij helpt BiznizBest ons de beste maatregelen te nemen. Uitgangspunt zijn deskundige adviezen op basis van een Quickscan. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat we nu zo’n 30% minder energie bij onze autobedrijven verbruiken. Over kostenbesparingen gesproken.”

This slideshow requires JavaScript.